SERVICEAFTALE

For Andels- og Ejerforeninger

Med en serviceaftale fra Bentsen VVS tager vi hånd om driften på ejendommens VVS-installationer. Vi sørger for service- og vedligeholdelse samt registrering af Jeres forbrug og meget mere.

Bentsen VVS bliver således ejendommens faste VVS-Installatør og arbejder således for ejendommens ejer/bestyrelse.
 

 

Serviceaftale pr. år kr. 7.875

Med en serviceaftale kommer vi gerne med tilbud til de enkelte beboere i andels- og ejerforeningerne. Men der er ikke krav om, at de skal bruge Bentsen VVS.

Andels- og ejerforeninger bør også overveje, at forlange et vvs-syn når bestyrelsen skal give tilladelse til arbejder på de fælles tekniske installationer. Ligeledes bør man overveje disse eftersyn når bestyrelsen skal skrive under på byggetilladelser elle lign. Det er typisk i forbindelse med renovering af badeværelser og køkkener.

Følgende indgår i serviceaftalen:

 • Registrering af Jeres Vand- og Varmeforbrug
 • Følg jeres månedlige forbrug på vores energiside
 • I kan benytte vores "Døgnservice" 24-7-365
 • Omstilling fra vilnter til sommerdrift
 • Løbende regulering af klimaregulering
 • Påfyldning af varmeanlæg
 • Udslamning af varmtvandsbeholder
 • Motionering af ventiler
 • Rensning af snavsfiltre

Andre muligheder for fast service

 • Kontrol af pumpebrønde
 • Rens af varmevekslere og varmtvandsbeholdere
 • Rens af tagrender og sandfang