Hovedeftersyn kr. 1.875,-

Er som udgangspunkt det første eftersyn man får foretaget når man har fået etableret fjernvarme

Ved hovedeftersyn tjekker vi både din installation, din bolig og dine forbrugsvaner. Alle fjernvarmeinstallationer i huset bliver efterset, testet og justeret. Lige fra hovedinstallationens forskellige dele til radiatortermostaterne og gulvarme. Vi gennemgår også selve boligen for at vurdere dit energiforbrug. For eksempel tjekker vi isolering, vinduer og radiatorstørrelse. Endelig får du en grundig vejledning i, hvordan gode vaner kan holde på varmen og samtidig holde varmeforbruget nede. Ved afslutningen bliver der udleveret en mappe samt en servicerapport og eftersynet bliver anmeldt til FJR-ordningen

Vi tester og efterser følgende:

  • Test og gennemgang af varmt vand- og varmeinstallationer
  • Justering af anlægget, så driften optimeres
  • Undersøgelse af forbrugsvaner og andre forhold i huset, som kan justeres for at opnå bedre varmeøkonomi
  • Anbefalinger og rådgivning i forhold energibesparelser og evt. manglende afkøling
  • Ved afslutning udleveres en logbog samt en rapport der er indberettet til FJR

Hovedeftersyn

Pris kr. 1.895,-


Ugyldigt navn
Forkert adresse
Invalid Input
Invalid Input
Ugyldigt Mail
Invalid besked
Invalid Input

Vedligeholdelsestjek kr. 1.125,-

Er som udgangspunkt den løbende vedligeholdelse der sker ca. hvert 2. år

Vi giver anlægget et vedligeholdelsestjek, så du ved, at alt er justeret og virker som det skal. Vi efterser, justerer og vejleder og du bestemmer selv, hvilke forbedringer, du vil gennemføre. Regelmæssige eftersyn er sundt for din varmeøkonomi. Ved afslutningen bliver der udleveret en servicerapport og eftersynet bliver anmeldt til FJR-ordningen

Vi tester og efterser følgende:

  • Kontrol af varmeanlægget og de enkelte komponenters funktion.
  • Justering af anlægget, så det kører optimalt og holdes i god form.
  • Opfølgning på tidligere vejledning om, hvordan der kan spares på energien
  • Ved afslutning udleveres en rapport der er indberettet til FJR

Vedligeholdelsestjek

Pris kr. 1.195,-


Ugyldigt navn
Forkert adresse
Indtast Post nr. og By...!
Indtast dit telefon nr....!
Ugyldigt Mail
Invalid besked
Invalid Input

Bentsen VVS er med i VarmeTjek samarbejde med HOFOR

HOFOR har pligt til at sikre, at der bliver sparet mest muligt på varmeforbruget af hensyn til klimaet. Det er et krav fra Energistyrelsen. Derfor samarbejder HOFOR med en række vvs-installatører om at yde rådgivning om besparelser på varmen. samarbejdet kaldes for VarmeTjek.

Bentsen VVS har forpligtet sig til at indsende oplysninger om installationsarbejdet til HOFOR, når vi medvirker til reelle besparelser på varmen hos en kunde. For at kunne deltage i VarmeTjek samarbejdet kræver det, at Vores montører er Certificeret under FJR-Ordningen

logo hofor