VVS GARANTI

 

Bentsen VVS ApS er medlem af Tekniq (Dansk VVS) hvilket indebærer at Vores kunder er dækket ind under "VVS-Garanti" ordningen.

Fakta om "VVS-Garanti" ordningen

Hvis du benytter dig af vvs-virksomheder, der er medlem af TEKNIQ (Dansk VVS), er du dækket ind af en garantiordning. Dét giver dig tryghed som kunde. 

Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms.

Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis installatøren ikke opfylder dommen. Garantiordningen dækker kun arbejde, der er udført af el- og vvs-installatører, der er medlem af TEKNIQ.

 

Læs mere om ordningen