INDREGULERING

Hvorfor indregulere et varmeanlæg

  • Bedre driftsøkonomi. Man Sparer ofte 10-25 %

  • Bedre afkøling når vandmængder passer till effekten

  • Bedre varmefordeling mellem radiatorer.

  • Bedre varmefordeling i gulvvarmekredse. 

  • Mindre støj/susen fra rør og radiatorer og pumper

  • Mindre strømforbrug til pumper

  • Mindre slidtage på ventiler og pumper
     

 

Bentsen VVS udfører indregulering

Indregulering i varme-, køle-, og brugsvandsanlæg er nøglen til god økonomi og komfort. Driftsomkostningerne reduceres væsentligt og mediet bliver ledt til de respektive afgivere som var hensigten ved projekteringen. Indregulering er også nøglen til god afkøling i fjernvarmeanlæg.

Hvorfor er indregulering i varmeanlæg så vigtigt

Forudsætningerne for at et varmeanlæg virker efter hensigten, er de beregninger der er foretaget forud for opsætning af anlægget. 

På alm. centralvarmeanlæg, tager beregningerne som regel udgangspunkt i en udetemperatur på -12°C og en rumtemperatur på 20°C. Her yder varmeanlægget 100%
Da vi i Danmark sjældent har temperaturer under frysepunktet bevirker det, at anlægget i store dele af året kun skal yde det halve af hvad det er beregnet for.

For at kunne regulere efter disse svingninger er det nødvendigt med en form for dynamisk regulering. Komponenter der kan arbejde ud tra svingende tryk og temperaturer. Denne form for indregulering hedder også Hydronisk indregulering.

De fleste varmeanlæg bliver leveret med klimaregulering (også kaldet vejkompenseringsanlæg), motorventiler og elektroniske pumper. Men vi ser ofte at disse komponeneter ikke er bragt i balance og mangler indregulering.

Dette kan have store konsekvenser for økonomien, komforten: herunder støj i radiatorsystemer og til tider svigtende varme.