Hvorfor er indregulering i varmeanlæg så vigtigt

Forudsætningerne for, at et varmeanlæg virker efter hensigten er de beregninger der er foretaget inden opsætning af anlægget. Beregningerne er som udgangspunkt regnet ud fra værst tænkelige forhold eks. udetemperatur på -12°C. Her kører varmeanlægget på 100%

Da vi sjældent har temperaturer under frysepunktet i Danmark bevirker det, at anlægget i store dele af året, skal kunne regulere ned til 50% uden det har de store konsekvenser for komforten og økonomien.

De fleste varmeanlæg bliver leveret med klimareguleringer, motorventiler og elektroniske pumper men det er ofte manglede indregulering af disse komponenter der giver problemer i varmeanlæg.

Hvorfor indregulere et varmeanlæg

 • Det giver en MEGET bedre økonomi
 • Det giver en bedre varmefordeling mellem beboerne
 • Mindre støj fra rør og radiatorer
 • Mindre strømforbrug til pumper
 • Mindre slidtage på ventiler og pumper
 • Man Sparer ofte 10-25 % i driften

Kontakt os vedr. indregulering


Ugyldigt navn
Forkert adresse
Indtast Post nr og By...!
Indtast din telefon nr....!
Ugyldigt Mail
Invalid besked
Invalid Input
 • Mange kender sikkert til, at den ene radiator bliver hurtigere varm end den anden radiator der sidder i samme rum.
  Årsag: Dette skyldes ofte en manglende indregulering (balance) mellem de 2 radiatorer 
 • Andre kender sikkert til støj fra radiatorventiler og radiatorrør.
  Årsag: Dette skyldes ofte at vandgennemstrømningen gennem rør og ventiler er for høj
 • Nogen kender til manglende varmt vand når man åbner for hanen. Her skal man stå og vente på vandet bliver varmt.
  Årsag: Her mangler der ofte balance mellem stigerør. Dette bevirker at dem der bor nærmest varmecentralen ikke oplever problemet mens dem som bor yderst på anlægget skal vente længe på det varme vand
 • Fjernvarmekunder kender sikkert begreberne "manglende afkøling", "afkølingsstraf" eller "incitament straf" som er en straf/afgift man betaler for manglende afkøling af fjernvarmevandet. Manglende afkøling bliver af fjernvarmeværkerne betragtet som manglende vedligeholdelse eller indregulering på kundens varmeanlæg og fjernvarmekunden får en ekstra opkrævning.
  Årsag: Til manglende afkøling er ofte tilkalkede varmevekslere, manglende afkøling på radiatoranlægget eller varmtvandsbeholderen. Manglende balance mellem den tilførte effekt (Primær) og den aftagne effekt (sekundær)
 • Mange foreninger eller boligselskaber skruer op for pumpen eller temperaturen og så har man løst et opstået problem for den beboer der oftest har sværest ved at få varme når udetemperaturen falder.
  Årsag: Begge dele ødelægger normalt afkølingen og giver et øget varme- og el-forbrug. For andre bebboere giver det støj fra rør og radiatorer