VVS Tjek

DKK 1.875

VVS Tjek er VVS-branchens svar på ”ELsyn" og bruges som udgangspunkt til at finde ulovlige og defekte installationer i "Andelsboliger" således at disse kan indgå i refusionsopgørelsen. 

Ved gennemgang af VVS-installationer bliver der foretaget en visuel kontrol af den del af installationen som er tilgængelig, og som kan efterses uden brug af værktøj. VVS Tjek er udarbejdet som en stikprøvekontrol.

På baggrund af vores gennemg bliver der udarbejdet en rapport som du efterfølgende vil modtage inden for 1-2 hverdage. 

Rapporten indeholder resultater for installationernes funktionsdygtighed samt en vurdering af, om de lovmæssige krav er overholdt, da installationerne blev udført eller ændret.

Lagerstatus: På lager
stk.

Hvorfor skal Andelsforeninger bruge VVS Tjek

Mange Andelsforeninger har fået øjnene op for, at det er hensigtsmæssigt at få en autoriseret VVS-Installatør til at gennemgå VVS-Installationerne i et lejemål der renoveres eller fraflyttes. 
Med VVS Tjek på hånden bevirker det, at man kan nå at få rettet evt. ulovlige installationer inden videresalg og få det med på refusionsopgørelsen.
Mange Andelsforeninger har brug for disse eftersyn, for at holde bestyrelsen fri for ansvar i forbindelse med salg af lejligheder.

Hvem har ansvaret for ulovlige VVS-installationer

Som udgangspunkt har foreningen ansvaret for det vi kalder fællesinstallationerne (typisk de lodrette rørføringer) og andelshaveren har ansvaret for de installationer der forsyner lejligheden (de vandrette installationer). Begge parter har dog pligt til at sikre, at VVS-installationerne er udført i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Ombygninger kan have fatale konsekvenser

Vi oplever ofte, at en andelshaver får ændret på fællesinstallationerne i forbindelse med ombygning af badeværelse og køkken, sammenlægning af lejligheder ol. Det er typisk faldstammer, vandrør og varmerør der bliver flyttet. Beboeren har som oftest kun fokus på, at installationen skal skjules eller fylde så så lidt som muligt uden hensyntagen til funktionaliteten af installationerne. Dette bevirker ar rørstørrelser ændres, rør mangler isolering, installationerne skjules i lukkede rørkasser således at de er ufremkommelige når de skal serviceres osv. Derfor foreslår vi altid foreningen, at pålægge beboere der skal ind på fællesinstallationerne om, at få udført et VVS Tjek

VVS Tjek er IKKE et juridisk dokument

Der findes endnu ikke nogen standard for VVS Tjek i VVS-branchen, men der er stor tradition for disse eftersyn i El-branchen. 
I Bentsen VVS har vi udviklet Vores eget system, som giver både fra- og indflytter samt forenings bestyrelse, en rimelig tryghed over, at VVS-Installationerne er udført efter reglerne på området.
Ved gennemgang af vvs-installationer bliver der foretaget en visuel kontrol af den del af installationen som er synlig, og som kan efterses uden brug af værktøj. VVS Tjek er udarbejdet som en stikprøvekontrol.