Fjernvarme Tjek

DKK 2.500

Bentsen VVS er specialister indenfor fjernvarme og vi udfører alle fjernvarmeeftersyn efter FJR-ordningen som er fjernvarmens serviceordning.

Hovedeftersyn

Er det 1. eftersyn der bliver foretaget når man har fået etableret fjernvarme.
I dette eftersyn gennemgå vi også mulige forbedringer ved huset (klimaskærmen)

Vedligeholdelsestjek

Er det 2. og de efterfølgende eftersyn når man har fået foretaget "Hovedeftersyn"

Lagerstatus: På lager
stk.

Hovedeftersyn

Er som udgangspunkt det første eftersyn man får foretaget når man har fået etableret fjernvarme

Ved hovedeftersyn tjekker vi både din installation, din bolig og dine forbrugsvaner. Alle fjernvarmeinstallationer i huset bliver efterset, testet og justeret. Lige fra hovedinstallationens forskellige dele til radiatortermostaterne og gulvvarme. Vi gennemgår også selve boligen for at vurdere dit energiforbrug. For eksempel tjekker vi isolering, vinduer og radiatorstørrelse. Endelig får du en grundig vejledning i, hvordan gode vaner kan holde på varmen og samtidig holde varmeforbruget nede. Ved afslutningen bliver der udleveret en mappe samt en servicerapport og eftersynet bliver anmeldt til FJR-ordningen

Vi tester og efterser følgende
  • Test og gennemgang af varmt vand- og varmeinstallationer
  • Justering af anlægget, så driften optimeres
  • Undersøgelse af forbrugsvaner og andre forhold i huset, som kan justeres for at opnå bedre varmeøkonomi
  • Anbefalinger og rådgivning i forhold energibesparelser og evt. manglende afkøling
  • Ved afslutning udfærdiges en rapport der bliver indberettet til FJR og sendt til dig som kunde.

Det 1. eftersyn for at komme med i FJR-Ordningen.
(kvalitetssikret fjernvarmeeftersyn).


Vedligeholdelsestjek

Er som udgangspunkt den løbende vedligeholdelse der sker ca. hvert 2. år

Vi giver anlægget et vedligeholdelsestjek, så du ved, at alt er justeret og virker som det skal. Vi efterser, justerer og vejleder og du bestemmer selv, hvilke forbedringer, du vil gennemføre. Regelmæssige eftersyn er sundt for din varmeøkonomi. Ved afslutningen bliver der udleveret en servicerapport og eftersynet bliver anmeldt til FJR-ordningen

Vi tester og efterser følgende:
  • Kontrol af varmeanlægget og de enkelte komponenters funktion.
  • Justering af anlægget, så det kører optimalt og holdes i god form.
  • Opfølgning på tidligere vejledning om, hvordan der kan spares på energien
  • Ved afslutning udleveres en rapport der er indberettet til FJR

 

Bentsen VVS er specialister indenfor fjernvarme og vi er med i VarmeTjekordningen hos HOFOR for større ejendomme
Læs mere om hvilke firmaer der er med i ordningen... Læs mere her